Tag Archives: Đức Phật

Sống đẹp

Đức Phật nói về 7 loại vợ!

Duc Phat noi ve 7 loai vo

Một lần, Ðức Phật đến thăm nhà ông Anathapindika, nghe có tiếng ồn ào thất thường trong nhà, bèn hỏi nguyên nhân, ông Anathapindika thưa:

“Bạch Thế Tôn, đó là Suyata, con dâu tôi đang ở với chúng tôi.

Read More