Tag Archives: Google Adwords

Học SEO

Cách sử dụng Google Keyword Planner để nghiên cứu từ khoá

Xem ý tưởng quảng cáo của Google Adword Planer

Trước khi một chiến dịch marketing nào đó các Seoer hay các công ty dịch vu Seo thường dùng các công cụ SEO để phân tích từ khóa và hoạch định chiến dịch. Trong đó, Google Keyword Planer là một trong những lựa chọn hàng đầu của các công ty dịch vụ Seo này.

Read More