Tag Archives: IE 11

Thủ Thuật Máy Tính

Cài đặt Google Search mặc định cho Internet Explorer 11 trên Windows 8.1

Internet Explorer 11

Khi sử dụng máy tính cài đặt Windows 8/8.1 có màn hình cảm ứng, chúng ta thường chạy Internet Explorer 11 trong môi trường Modern bởi vì nó có giao diện tối ưu hóa cho cảm ứng tốt hơn so với các trình duyệt khác.

Read More