Tag Archives: iPhone 5

Công nghệ

Lỗi bảo mật trên iOS 7.1.1

Chuyên gia bảo mật Sherif Hashim ở Ai Cập là người đã phát hiện lỗi bảo mật nói trên. Và ông đã đăng tải chi tiết cách thức phát hiện lỗi trên YouTube.

Read More