Tag Archives: Lưu trữ trực tuyến

Công nghệ

Microsoft cập nhật OneDrive trên nền Web

OneDrive là dịch vụ lưu trữ trực tuyển của Microsoft dành cho người dùng dịch vụ Email của Microsoft. Mới đây Microsoft đã câp nhật OneDrive trên nền Web

Read More