Tag Archives: Office

Thủ Thuật Máy Tính

Tìm hiểu hai tính năng CC và BCC khi gửi email

Tính năng CC và BCC khi gửi email

Khi sử dụng email, chúng ta dễ dàng nhận thấy hai dòng CCBCC ngay dưới dòng địa chỉ người nhận (To). Nhiều người không sử dụng hai tính năng này vì họ không biết tác dụng của chúng.

Read More