Tag Archives: OneDrive

Công nghệ

OneDrive tăng 15GB và 1TB cho người dùng

One-Drive

Như vậy đúng như thông tin vào tháng trước, Microsoft đã nâng dung lượng  trên dịch vụ lưu trữ đám mây OneDrive của mình lên mức 15GB miễn phí cho người dùng cá nhân và 1TB lưu trữ cho người dùng dịch vụ Office 365.

Read More
Công nghệ

Microsoft tăng dung lượng miễn phí OneDrive lên 15GB

Tăng dung lượng miễn phí OneDrive lên 15GB

Tin mới nhất từ Microsoft thì hãng này vừa đưa ra chính sách khuyến mại mới dành cho dịch vụ nền tảng đám mây OneDrive. Theo đó Microsoft sẽ tăng dung lượng miễn phí OneDrive lên 15GB cho người dùng cá nhân và giảm giá các gói dịch vụ khác.

Read More
Công nghệ

Microsoft cập nhật OneDrive trên nền Web

OneDrive là dịch vụ lưu trữ trực tuyển của Microsoft dành cho người dùng dịch vụ Email của Microsoft. Mới đây Microsoft đã câp nhật OneDrive trên nền Web

Read More