Tag Archives: Tips

Thủ Thuật Máy Tính

10 lệnh trong Windows dành cho quản trị mạng

Trong quản trị hệ thống, chúng ta thường xuyên sử dụng Command Prompt để thực hiện các lệnh quản trị. Các lênh này giúp cho các quản trị viên mạng có thể thực hiện những thao tác kiểm tra cũng như có thể khắc phục được sự cố hệ thống nhanh hơn.

Read More