Tag Archives: Unikey

Công nghệ

Cập nhật bộ gõ tiếng việt Unikey 4.2 RC3

Hôm nay tác giả của bộ gõ Tiếng Việt nổi tiếng Unikey – Phan Kim Long đã cập nhật phiên bản mới nhất Unikey 4.2 RC3 (Release Candidate 3, Build 140424).

Phiên bản Unikey 4.2 RC3 mới nhất

Phiên bản Unikey 4.2 RC3 mới nhất

Với bản cập nhật Unikey 4.2 RC3 có  các thay đổi sau:

+ Gộp các file DLL và EXE lại thành 1 file UniKeyNT.exe duy nhất.
+ Sửa lỗi thiếu thư viện MSVCR120.DLL khi chạy trên Windows 8
+ Sửa rất nhiều lỗi ở bản RC1:lỗi phím chuyển không ổn định, sai chữ hoa – thường trong metro apps.
+ Tính năng mới: UniKey đã có cơ chế hiển thị thông báo của Windows 8, chạy tốt cả trong ứng dụng desktop và metro.

Tính năng hiển thị thông báo khi chuyển đổi EN to VN

Hiển thị thông báo khi chuyển chế độ gõ EN-VI
Hiển thị thông báo khi chuyển chế độ gõ EN-VI

Các bạn có thể tải bộ gõ Unikey 4.2 RC3 tại đây

+ Phiên bản 32 bit
+ Phiên bản 64 bit

Lưu ý:

Nếu phiên bản này không ổn định thì bạn nên chuyển xuống dùng bản UniKey 4.0 RC2 cũ hơn

Read More