Tag Archives: Windows XP

Thủ Thuật Máy Tính

Thủ thuật giúp Windows XP được hỗ trợ update tới 2019

Thủ thuật tăng thời gian update cho Windows XP

Như chúng ta đã biết Microsoft đã ngưng hỗ trợ Windows XP cho người dùng cuối từ ngày 8/4/2014, có nghĩa là sau ngày này Microsoft sẽ ngừng cung cấp các bản vá lỗi và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến hệ điều hành gần 13 năm tuổi này.

Read More