Tag Archives: youtube video

Học Wordpress

Chèn video youtube vào wordpress rất đơn giản

Chen Youtube Video vao Wordpress

Trong quá trình sử dụng WordPress chắc chắn sẽ có nhiều lúc bạn muốn chèn video Youtube vào wordpress khi viết bài. Trước kía mã nguồn WordPress còn mới thì việc chèn video vào wordpress thật sự rất khó khăn.

Read More