Tải về phần mềm Notepad++ v6.6.2

Phần mềm Notepad++ hỗ trợ đắc lực cho các lập trình viên, được rất nhiều người sử dụng ra măt phiên bản Notepad++ 6.6.2 mới nhất

Notepad++

Giới thiệu qua về Notepad++

Notepad++ là một chương trình viết code và thay thế Notepad của máy tính sử dụng hệ điều hành Windows hỗ trợ highlight nhiều ngôn ngữ. Dựa trên component Scintilla mạnh mẽ, phần mềm Notepad ++ được viết bằng C ++ và sử dụng Win32 API và STL đảm bảo tốc độ thực thi cao hơn và kích thước chương trình nhỏ hơn.

Download Notepad ++ 6.61

Download Notepad++ v6.6.2

Nếu bạn thích sử dụng Notepad ++ 6.61 bản portable thì tải về ở đây.

Phiên bản Notepad++ v6.6.2
Phiên bản Notepad++ v6.6.2

Các thay đổi trong phiên bản Notepad ++ 6.62

+ Sửa lỗi “nhớ các phiên làm việc” ngay cả khi tùy chọn vô hiệu hóa.
+ Sửa chữa Notepad treo khi mở tập tin lớn khi tính năng “nhớ phiên làm việc” được bật
+ Thêm tính năng sao lưu định kỳ. Người sử dụng có thể dùng tính năng này để lấy lại các phiên làm việc của mình.
+ Sửa chữa lệnh RTL / LTR gây lỗi nhân đôi văn bản.
+ Thực hiện tự động phát hiện tùy chọn mã hóa ký tự.
+ Cải thiện chức năng Find & Replace.
+ Bổ sung cú pháp shell script cho danh sách chức năng..
+ Ký hiệu  “\””  là tùy chọn để thoát trong SQL.