Category : Viết Blog

Viết Blog

Chào buổi sáng!

Chao Buoi Sang

Không biết các bạn chào buổi sáng như thế nào, nhưng với tôi bắt đầu một ngày mới đều là một niềm vui. Tôi tự chọn, hay tìm cho mình một niềm vui.

Read More
Viết Blog

Tại sao bạn viết Blog?

Đây có lẽ là câu hỏi đầu tiên khi chúng ta mới bắt tay vào xây dựng Blog cá nhân của mình. Sau đây mình xin liệt kê các lý do theo ý kiến cá nhân riêng

Read More